• ریاست اتحادیه : آقای مهدی محبی
  • نایب رئیس اول اتحادیه : آقای فرید خلیلی
  • نایب رئیس دوم اتحادیه : آقای علیرضا سنجری
  • دبیر هیئت مدیره اتحادیه : آقای علیرضا صمیمی
  • خزانه دار اتحادیه : آقای سید حسین سادات حسینی
  • عضو هیئت مدیره اتحادیه : آقای جواد نیکبخت
  • عضو هیئت مدیره اتحادیه : آقای تقی ظرافت جو
  • بازرس اتحادیه : آقای مسعود بابائی

تماس با ما

اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران

آدرس : تهران – خیابان جمهوری . خیابان حافظ . جنب سازمان بورس.کوچه حسنی(سام). پلاک 18

کدپستی : 1138955313

تلفن و دورنگار : 66763035 – 021 خط ویژه

سایر خطوط : 66763024 – 66763074 – 66763042

ایمیل: info(a)ttu(.)ir

آیا موبایل یک دستگاه مخابراتی و ارتباطی است؟