کمیسیون بازرسی

یکی از ارکـان اصلی هر اتـحادیه‌ای کمیسیون  بازرسی در آن می‌بـاشد که به عنوان چشم بیـنا در جهت ارتباط هرچه بیشتر صنـوف با اتحادیـه‌ها عمل می‌نماید . در اتـحادیه صنـف دستگاهـهای مخابراتی و ارتـباطی و لوازم جانـبی شهرسـتان تهران کمیسیون بازرسی متشکل از بازرسـین فنی و زبـده و با تجربه در زمیـنه کاری خود عملکرد خود را از بدو تأسیـس اتـحادیه آغاز نموده است. از وظایف این کمیسیون انجام بازرسی‌های دوره‌ای از واحـدهای فاقد پروانـه کسب می‌باشدکه مرحله اول اقدام به صدور دعوتنامه برای صاحب واحد صـنفی نموده و پس از طـی زمان مقرر در مرحـله دوم اقـدام به صـدور اخطاریه می‌نمایند که در صورت مراجعه فرد صنفی به اتحادیه و اقدام به اخـذ جـواز و ورود به مراحـل دریافـت پروانـه کسب ارتبـاط میان واحد صنفی و اتحادیه آغاز شده وگرنه در صورت عدم توجه به دعوتنامه و یا اخطار نسبت به صدور مجوز پلمب واحد صنفی اقدام خـواهد شد. در مراحل بازرسـی فرد بازرس به نـکات بسـیار مهمی از جمله اینکه آیا واحد صنفی دارای پروانه کسب می‌باشد یا خیر و یا فعالیتهای واحد هماهنگ با رسته‌های مخابراتی می‌باشد یا نه توجه می‌نماید که این نکات در جهت عدم تداخل های صنـفی حائز اهمیـت می‌باشند که بازرسـین اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتـباطی در این موارد از دقتی خاص و حسن ظن کافی برخوردارند. در صــورت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد اعضاء محترم می‌توانند با اتـحادیه صـنف دستگاههـای مخابراتی تماس حاصل فرمایـند و همینـطور در صورت مشاهده افرادی‌که بدون پروانه کسب معتبر اقدام به انجام فعالیت صنفی و یا خدماتی می‌نمایند با ارائه گزارش به کمیسیون بازرسی در جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر صنف و بازار اتحادیه را می‌توانند یاری نمایند.

تماس با ما

اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران

آدرس : تهران – خیابان جمهوری . خیابان حافظ . جنب سازمان بورس.کوچه حسنی(سام). پلاک 18

کدپستی : 1138955313

تلفن و دورنگار : 66763035 – 021 خط ویژه

سایر خطوط : 66763024 – 66763074 – 66763042

ایمیل: info(a)ttu(.)ir

آیا موبایل یک دستگاه مخابراتی و ارتباطی است؟