کمیسیون شکایات

یکی از کمیـسیونهای اصلی و مهم در جهت احقـاق حـقوق مشتـریان، مشتری مداری و ارائه خدمات پس از فـروش بهتر و برتر و همینطور در صورت بروز شکوائیه‌ای میان مشتریان محترم و افـراد صنفی با مراجـعه به این کمیسیون در اتـحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و طـرح شکوائیه می‌توانـند به حقـوق حقـه خود در صـورت عـدم حصـول توافـق در کمیـسیون شکایات با کمک معتمدان بازار و صنف و همینطور تعمیرکاران حرفه‌ای از بطن بازار می‌باشند که در هر جلسه‌ای که هر هفته روزهای دوشـنبه بابت رسیدگی به شکوائیـه‌ها برگزار می‌گردد با کـمال دقت نکته‌سنجی و عدالت در جهت تعیین میزان خسارت و همینطور احقاق حق شاکی اعمال نظر می‌نمایند و تقریباً می‌توان گفت با درصد بالائی نزدیـک به 95% افـرادی‌که از این کمیـسیون رأی دریافت می‌نمـایند از نقـطه نـظرات از اعضاء کمیـسیون رضایت دارند که این خود نقطه عطفی در جهت رضایتمندی صنوف وابسته و مشتریان محترم می‌باشد.

تماس با ما

اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران

آدرس : تهران – خیابان جمهوری . خیابان حافظ . جنب سازمان بورس.کوچه حسنی(سام). پلاک 18

کدپستی : 1138955313

تلفن و دورنگار : 66763035 – 021 خط ویژه

سایر خطوط : 66763024 – 66763074 – 66763042

ایمیل: info(a)ttu(.)ir

آیا موبایل یک دستگاه مخابراتی و ارتباطی است؟