280
رتبه سطح ارائه خدمات این واحد صنفی از نگاه اتحادیه : 0

شرکت نگین خاورمیانه

لیست ساعت کاری

شنبه

ساعت کاری :

10:00:00 -- 19:00:00

یکشنبه

ساعت کاری :

10:00:00 -- 19:00:00

دوشنبه

ساعت کاری :

10:00:00 -- 19:00:00

میان وعده

00:00:00 -- 00:00:00

سه شنبه

ساعت کاری :

10:00:00 -- 19:00:00

چهارشنبه

ساعت کاری :

10:00:00 -- 19:00:00

پنجشنبه

ساعت کاری :

10:00:00 -- 15:00:00

جمعه

تعطیل

ارسال دیدگاه

نام:
ایمیل:
شمراه موبایل:
نقد و بررسی:

نقد و بررسی ها