259
رتبه سطح ارائه خدمات این واحد صنفی از نگاه اتحادیه : 4

موبایل آزادی

نمایندگی همراه اول ، ایرانسل و رایتل
تعمیرات انواع تلفن همراه
فروش لوازم جانبی تلفن همراه

لیست ساعت کاری

شنبه

ساعت کاری :

09:30:00 -- 21:00:00

میان وعده

14:00:00 -- 16:00:00

یکشنبه

ساعت کاری :

08:00:00 -- 21:00:00

میان وعده

14:00:00 -- 16:00:00

دوشنبه

ساعت کاری :

08:00:00 -- 21:00:00

میان وعده

14:00:00 -- 16:00:00

سه شنبه

ساعت کاری :

08:00:00 -- 21:00:00

میان وعده

14:00:00 -- 16:00:00

چهارشنبه

ساعت کاری :

08:00:00 -- 21:00:00

میان وعده

14:00:00 -- 16:00:00

پنجشنبه

ساعت کاری :

08:00:00 -- 21:00:00

میان وعده

14:00:00 -- 16:00:00

جمعه

تعطیل

ارسال دیدگاه

نام:
ایمیل:
شمراه موبایل:
نقد و بررسی:

نقد و بررسی ها